Latest Movies

YESU CHRISTO

YESU CHRISTO : film eno yekyasinze okulabibwa abantu abangi lwansonga nti buli muntu yenna ayagala okuwangula ensi eno olina kulabira ku yesu christo omwana wakatonda eyazukira mubaffu nagenda mugulu kumukono ogwadyo ogwakatonda kitaffe. I it     (Visited 98 times, 1 visits today)
(Visited 440 times, 1 visits today)