Latest Movies

YESU CHRISTO

YESU CHRISTO : film eno yekyasinze okulabibwa abantu abangi lwansonga nti buli muntu yenna ayagala okuwangula ensi eno olina kulabira ku yesu christo omwana wakatonda eyazukira mubaffu nagenda mugulu kumukono ogwadyo ogwakatonda kitaffe. I it     (Visited 157 times, 3 visits today)
(Visited 463 times, 2 visits today)